Zapraszamy serdecznie Hodowców psów zrzeszonych w ZKwP (FCI) oraz Hodowców kotów zrzeszonych w WCF/ FIFe/ TICA do naszego Klubu Hodowców!

KONTAKT TELEFONICZNY :
(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:30)

tel. 535-525-272


KONTAKT MAILOWY :

e-mail: [email protected]

 

Korzyści dla naszych Hodowców:

- klubowa oferta produktów
- Pakiet Powitalny oraz Bonus za polecenie
- bezpłatna realizacja dostaw dla zamówień od 99zł
- wyprawki dla szczeniąt i kociąt urodzonych w swojej Hodowli
- możliwość składania zamówień poprzez wygodną platformę zakupową

Jak zostać Członkiem Klubu Hodowców:

- zapoznaj się z regulaminem Klubu Hodowców (treść Regulaminu poniżej)
- prześlij na adres e-mail Klubu wypełnione i podpisane dokumenty:

 • oświadczenie
 • kartę członkowską
 • skan przydomka hodowlanego 

- dokonaj rejestracji konta na stronie https://karmybrit.pl/customer/account/create/

 

Aktywacja konta Hodowcy nastąpi po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów.

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie:

Plik Word
Plik PDF

Karta członkowska Hodowca PSÓW:

Plik Word
Plik PDF

Karta członkowska Hodowca KOTÓW:

Plik Word
Plik PDF

 

REGULAMIN

KLUBU HODOWCÓW AZAN

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem „Klubu Hodowców AZAN” jest Azan sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 25/27, 26 – 660 Radom, NIP: 9481788471, REGON: 670943100, zwana dalej również jako „Azan”.

II. CELE KLUBU

Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów i kotów rasowych mającym na celu promowanie zdrowego żywienia zwierząt w oparciu o karmy marki „Brit” i „Carnilove”.

III. CZŁONKOWIE KLUBU

Członkiem Klubu (zwanym dalej jako „Członek Klubu”) może zostać osoba mieszkająca na terytorium RP oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Posiadać zarejestrowaną hodowlę psów rasowych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP) wraz z przydomkiem hodowlanym;
 2. Posiadać zarejestrowaną hodowlę kotów rasowych w World Cat Federation (WCF), Federation Internationale Feline (FIFe) lub The International Cat Association - TICA wraz z przydomkiem hodowlanym;
 3. Posiadać przynajmniej trzy psy reproduktory mające potwierdzone przez ZKwP uprawnienia hodowlane), będąca członkiem ZkwP;
 4. Posiadać przynajmniej trzy koty reproduktory mające potwierdzone przez WCF, FIFe lub TICA uprawnienia hodowlane) będąca członkiem WCF, FIFe lub TICA.

 IV. REJESTRACJA W KLUBIE HODOWCÓW

 1. Rejestracja w Klubie wymaga założenia konta na stronie https://karmybrit.pl/customer/account/create/ oraz przesłania poniższych dokumentów na adres e-mailowy Klubu Hodowców ([email protected]):
  a. wypełnionej oraz podpisanej karty członkowskiej
  b. podpisanego oświadczenia
  c. w przypadku hodowli- czytelnego skanu lub kserokopii rejestracji przydomka hodowlanego;
  d. w przypadku właściciela reproduktorów- czytelnych skanów lub kserokopii obu stron rodowodów reproduktorów wraz z widocznymi pieczątkami potwierdzającymi status reproduktora.

Zgłoszenie członkostwa w Klubie jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Klubu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego na platformie www.karmybrit.pl.

 1. Warunkiem przyznania statusu „Członka Klubu” poza przesłaniem poprawnych i aktualnych dokumentów wskazanych w pkt. III oraz pkt. IV Regulaminu jest skuteczne złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.karmybrit.pl na kwotę nie niższą niż 99zł (zwanego dalej jako „Zamówienie”).
 2. Samo zgłoszenie i przesłanie dokumentów nie daje statusu członka Klubu Hodowców, członkostwo w klubie liczone jest od pierwszego złożonego, opłaconego i doręczonego zamówienia.
 3. Rejestracja następuje w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres [email protected]
 4. Przyjęcie do Klubu zostanie potwierdzone e-mailem od Organizatora.
 5. Organizator może odmówić rejestracji osoby wnioskującej danej osoby jako Członka Klubu w przypadku:
  a) braku spełnienia wymagań określonych w Regulaminie;
  b) publikowania lub udostępniania przez Wnioskującego w mediach społecznościowych bezpodstawnych wypowiedzi godzących w dobre imię Organizatora lub marek „Brit” lub „Carnilove”.

 V. KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW KLUBU HODOWCÓW AZAN

 1. Każdy Członek Klubu ma prawo nabywać na korzystnych warunkach produkty marki Brit, Carnilove oraz Canvit poprzez platformę sprzedażową dostępną po zalogowaniu do Strefy Hodowców na stronie www.karmybrit.pl.
 2. Członkowie Klubu posiadający zarejestrowaną hodowlę uprawnieni są do otrzymania w promocyjnej cenie wyprawki dla szczeniąt/kociąt urodzonych w swojej hodowli, pod swoim przydomkiem, zgodnie z pkt. VI regulaminu.
 3. Możliwość udziału w organizowanych dla Członków Klubu konkursach i korzystania z ofert specjalnych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje bezpłatna dostawa zakupionych towarów w przypadku złożenia przez niego zamówienia o wartości przekraczającej  99,00 PLN.

 5. Nowemu Członkowi Klubu (tj. rejestrującemu się od dnia 28.12.2020, w Klubie Hodowcy Azan hodowcy, który w ciągu 2 lat od daty złożenia aktualnego wniosku o rejestrację nie był Członkiem Klubu), przysługuje możliwość otrzymania Pakietu Powitalnego składającego się z:
  i. 3kg opakowania karmy dla psów Brit Care, 1 puszki karmy mokrej Brit 400g oraz 1 snacka Brit lub Carnilove lub Woolf (wybieranych przez Azan losowo) - w przypadku złożenia i opłacenia przez niego w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez AZAN pierwszego zamówienia na produkty dla psów na kwotę przekraczającą 100,00 PLN;
  ii. 2kg opakowania karmy dla kotów Brit Care, 1 saszetki karmy mokrej dla kotów Brit 85g lub 1 puszki karmy mokrej dla kotów Brit 70g oraz 1 snacka Brit lub Carnilove (wybieranych przez Azan losowo) - w przypadku złożenia i opłacenia przez niego w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez Azan pierwszego zamówienia na produkty dla kotów na kwotę przekraczającą 100,00 PLN;
  w promocyjnej cenie 0,11 PLN za każdy z w/w produktów.
  iii. ww. zakupy produktów z pkt. V pkt. 5 ust. i) oraz ii) zostały dostarczone na dane i adres zgłoszonej w Klubie hodowli – adres podany przy rejestracji.

  Nowy Członek Klubu, który zarejestrował w Klubie Hodowców Azan swoje hodowle zarówno psów jak i kotów oraz dokona, w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez AZAN, pierwszego zamówienia na produkty dla psów na kwotę przekraczającą kwotę 100,00 PLN oraz produkty dla kotów na kwotę przekraczającą kwotę 100,00 PLN otrzymać może oba Pakiety Powitalne

 6. W przypadku polecenia przez aktywnego Członka Klubu („Polecającego Członka Klubu”) członkostwa w Klubie Hodowców Azan nowemu hodowcy, który skutecznie dokona rejestracji w Klubie od dnia 28.12.2020 i jako Nowy Członek Klubu złoży i opłaci w terminie 14 dni od chwili aktywacji konta przez Azan pierwsze zamówienie na produkty dla psów lub kotów na kwotę przekraczającą 100,00 PLN, Polecający Członek Klubu otrzymać może Bonus Za Polecenie w postaci 2 opakowań 3kg karmy Brit Care (karma dla psów dorosłych, indeksy wysyłane losowo) – jeżeli posiada w Klubie Hodowców zarejestrowaną hodowlę psów lub 2 opakowań 2kg karmy Brit Care (karma dla kotów dorosłych, indeksy wybierane losowo) - jeżeli posiada w Klubie Hodowców zarejestrowaną hodowlę kotów, w promocyjnej cenie 0,22 PLN. Jeżeli Polecający Członek Klubu posiada w Klubie Hodowców zarejestrowaną zarówno hodowlę psów jak i kotów, może wybrać z którego z w/w pakietów zechce skorzystać.

  W celu uzyskania przez Polecającego Członka Klubu uprawnienia do otrzymania Bonusu Za Polecenie Nowy Członek Klubu w treści wiadomości e-mail podczas rejestracji wskazać musi imię, nazwisko i nazwę hodowli Polecającego Członka Klubu jako osoby, która zarekomendowała mu członkostwo w Klubie Hodowcy.

 VI. WYPRAWKI DLA SZCZENIĄT I KOCIĄT

 1. Wyprawki (zwane dalej jako „Wyprawki”) przysługują wyłącznie Członkom Klubu, którzy zarejestrowali swoją hodowlę w Klubie Hodowców Azan.
 2. Wyprawka to zestaw produktów dla szczeniąt/ kociąt urodzonych w hodowli Członka Klubu, pod jego przydomkiem hodowlanym, który Członek Klubu może nabyć w promocyjnej cenie.

 3. Wyprawki są przyznawane Członkom Klubu, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

  i. byli członkami Klubu Hodowców przynajmniej 2 miesiące przed narodzeniem się miotu w hodowli

  ii. dokonują regularnych, kwartalnych zamówień, przynamniej raz na 3 miesiące, w ilości nie mniejszej niż 70% zapotrzebowania na suchą karmę hodowli Członka Klubu (obliczanego jako ilość osobników danej rasy w hodowli x średnia dzienna dawka pokarmowa, zgodna z tabelą żywienia umieszczoną na opakowaniu stosowanej suchej kamy Brit/Carnilove dla zwierzęcia danej rasy x 90 dni x 70%) (PRZYKŁAD Hodowla posiada 3 suczki border collie i stosuje karmę BC Champion: 3 x 0,16kg (tj. średnia, dzienna dawka żywieniowa karmy BC Champion dla suczki border collie) x 90(dni) x 0,7 = 30,24kg karmy kupowanej w każdym kwartale roku).

  iii. w okresie posiadania zgłaszanego miotu dokonali minimum 1 zamówienia na karmę suchą dla szczeniąt/ kociąt, w tym minimum 12kg karmy dla szczeniąt ras średnich i dużych lub minimum 7kg karmy dla szczeniąt ras małych lub minimum 6kg karmy dla kociąt, w zależności od posiadanego miotu, w sklepie internetowym www.karmybrit.pl.

  iv.
  Karma zakupiona przez Członka Klubu zgodnie z pkt VI pkt. 3 ust. iii) nie wlicza się do minimum kwartalnego opisanego w pkt VI pkt. 3 ust. ii).

  v. ww. zakupy produktów z pkt. VI pkt. 3 ust. ii) oraz iii) zostały dostarczone na dane i adres zgłoszonej w Klubie hodowli – adres podany przy rejestracji.

 4. Członek Klubu zobowiązany jest także do poinformowania Klubu Hodowców, drogą mailową, o narodzinach miotu (informacja powinna zawierać: data urodzenia miotu, liczebność miotu oraz rasę) w swojej hodowli, nie później niż 30 dni od daty urodzenia miotu. Mioty zgłoszone po tym terminie nie otrzymują Wyprawek.
 5. Wyprawki będą przyznawane dla miotów nie starszych niż 12 tygodni życia.
 6. Zgłoszenie Organizatorowi narodzin miotu w sposób określony w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem przez Członka Klubu woli zamówienia Wyprawki.
 7. Za produkty wchodzące w skład Wyprawki Członek Klubu zapłaci promocyjną cenę – za karmę/przysmaki/puszki/gadżety firmowe – 0,10 PLN netto za sztukę. Organizator każdorazowo wystawi Członkowi Klubu fakturę opiewającą na wartość wysłanej Wyprawki.

 8. Ilość i rodzaj produktów wchodzących w skład Wyprawek dobierane są przez Organizatora w zależności od ich aktualnej dostępności.

 9. Wysyłka Wyprawek nastąpi po przesłaniu przez Członka Klubu karty miotu oraz potwierdzenia znakowania szczeniąt (opieczętowanego przez lekarza weterynarii) bądź protokołu przeglądu miotu lub w przypadku kociąt karty miotu.
  Ilość Wyprawek będzie zgodna z ilością żywych, zarejestrowanych szczeniąt/ kociąt.
  Wyprawki są dostarczane do Członka Klubu w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od momentu przesłania wymaganych dokumentów.
 10. Członek Klubu zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie, kompletnych Wyprawek, nabywcom swoich szczeniąt/kociąt. Sprzedaż Wyprawek czy jakiejkolwiek ich części skutkuje natychmiastowym usunięciem z Klubu.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek, jeżeli Członek Klubu zgłosił miot w innym Klubie, w celu otrzymania Wyprawek.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek, jeżeli Członek Klubu nie spełnił wymogów Regulaminu. 
 13. Na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą Wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku kalendarzowego; natomiast na jedna zgłoszoną kotkę hodowlaną będą wydawane Wyprawki dla trzech miotów w ciągu dwóch lat.

 14. Członkowie Klubu, którzy spełnili warunki przyznania wyprawek mogą otrzymać dla szczeniąt/ kociąt książeczki zdrowia, po wcześniejszym zgłoszeniu miotu w ciągu 30 dni od urodzenia na adres mailowy Klubu [email protected].
  Koszt jednej sztuki książeczki zdrowia wynosi 0,12 zł. W przypadku zamówienia przez Członka Klubu w sklepie www.karmybrit.pl towarów na kwotę powyżej 99 zł zamówione przez Członka Klubu książeczki zostaną dostarczone za darmo, razem z dostawą. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę niższą niż 99 złotych do kosztu książeczek określonego w zdaniu poprzedzającym doliczony zostanie koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej tj. 20zł (płatne przelewem bankowym, wysyłka po zaksięgowaniu wpłaty). Maksymalna ilość książeczek zdrowia, którą może otrzymać na dany miot Członek Klubu odpowiada liczbie żywych, zgłoszonych przez Członka Klubu szczeniąt/ kociąt urodzonych w danym miocie.
  Książeczki są wysyłane w zależności od ich dostępności w magazynie.
 15. Po zgłoszeniu miotu Członek Klubu otrzymuje Wyprawkę zgodnie z historią zamówień zakupionej suchej karmy dla szczeniąt/ kociąt w okresie posiadanego miotu. np. Brit Care, Brit Premium, Brit Fresh, Carnilove)

Wyprawki będą składać się z:

1) Dla psów:

 1. Brit Premium: 1kg karmy Premium Junior, przysmak, firmowe gadżety
 2. Brit Care: 1kg karmy Care Puppy, przysmak, firmowe gadżety
 3. Brit Care Mini: 400g karmy Care Mini Puppy, przysmak, firmowe gadżety
 4. Brit Fresh: 2,5kg karmy Brit Fresh Puppy, firmowe gadżety
 5. Carnilove: 1.5kg karmy Carnilove Puppy, karma mokra Carnilove, firmowe gadżety

2) Dla kotów:

 1. Brit Premium: 300g karmy Brit Premium Kitten, przysmak, firmowe gadżety
 2. Brit Care: 400g karmy Brit Care Kitten, przysmak, firmowe gadżety
 3. Carnilove: 400g karmy Carnilove Kitten, przysmak, firmowe gadżety

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składowych elementów Wyprawki w zależności od ich dostępności, bez wcześniejszego informowania o tym Członka Klubu.

VII. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

 1. Członek Klubu oświadcza, że zachowuje ogólny dobrostan swoich zwierząt, otacza posiadane zwierzęta odpowiednią i staranną opieką, właściwie je żywi, zapewnia im prawidłową pielęgnację i stałą opiekę weterynaryjną, przestrzega norm i regulaminów organizacji ZKwP/ WCF/ FIFe/ TICA, których jest członkiem.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania w żywieniu swoich zwierząt produktów marki Brit  lub Carnilove.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do rekomendowania produktów Brit lub Carnilove, oraz dbanie o dobry wizerunek ww. marek.
 4. Członek Klubu zobowiązany jest do odchowywania swoich miotów szczeniąt/ kociąt z użyciem produktów marki Brit lub Carnilove.
 5. Członek Klubu zobowiązany jest do bezpłatnego wydania każdemu nabywcy szczenięcia/ kociaka kompletnej Wyprawki otrzymanej od Klubu Hodowców oraz rekomendowanie mu produktów marki Brit lub Carnilove.
 6. Członek Klubu gwarantuje, że:
  - nie będzie zamawiał produktów dla osób trzecich w Klubie Hodowców,
  - nie będzie odsprzedawał produktów zakupionych w Klubie Hodowcy osobom trzecim
  - zakup karmy dokonywany jest wyłączne potrzeby jego reproduktorów/ hodowli. 
  W przypadku zamawiania karmy dla osób trzecich bądź jej odsprzedaży karmy Członek Klubu jest z niego usuwany w trybie natychmiastowym.
 7. Członek Klubu zobowiązany jest do zakupu karmy suchej dla psów/ kotów (w tym karmy dla psów/ kotów dorosłych), marki Brit lub Carnilove, w sklepie internetowym www.karmybrit.pl, przynamniej raz w każdym kwartale roku. 
  Ww. zakup produktów musi być dostarczony na adres zgłoszonej w klubie hodowli – adres podany przy rejestracji.
 8. Członek Klubu zobowiązuje się do informowania Klubu o zmianach w ilości posiadanych zwierząt czy zmianie adresu, danych kontaktowych w przeciągu 14 dni od wystąpienia zmiany pod rygorem możliwości zostania wykluczonym z członkostwa Klubie.
 9. Na żądanie Organizatora Członek Klubu prześle dokumenty potwierdzające, że jest on właścicielem/współwłaścicielem zgłoszonych zwierząt.
 10. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że oferty dostępne dla Członków Klubu w platformie sprzedażowej www.karmybrit.pl lub przedstawione Członkom Klubu przez Azan w jakiejkolwiek formie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Azan w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.). Członek Klubu bezwzględnie zobowiązany jest do nieujawniania w/w ofert jakimkolwiek podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Azan udzielonej w formie pisemnej.

 VIII. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA

 1.  Członkostwo w Klubie ustaje w wyniku:
  - łamania niniejszego Regulaminu Klubu Hodowców Azan;
  - naruszania dobrego imienia Organizatora i/lub marek Brit i Carnilove;
  - podawania niezgodnych z prawdą informacji w procesie rejestracji w Klubie bądź podczas pozyskiwania Wyprawek od Klubu;
  - braku aktywności w Klubie, czyli nieskładania zamówień na produkty, przez maksimum 4 miesiące od ostatniego zamówienia;
  - braku dokonywania zamówień określonych w pkt. VII ust. 7;
  - udostępniania swojego konta w Klubie Hodowców osobom trzecim;
  - składania zamówień w Klubie Hodowców na użytek osób trzecich;
  - naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Azan.
 2. Członkostwo ustaje także na pisemny wniosek Członka Klubu wysłany na adres Organizatora.
 3. W przypadku ustania członkostwa w Klubie Hodowców Członek Klubu nie ma prawa wysuwać z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 4. Członkostwo ustaje z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Organizatora.
 5. O fakcie utraty członkostwa w Klubie Organizator poinformuje Członka Klubu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów prawa;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do wydanych przez władze publiczne zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  6. aktualizacja danych teleadresowych lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa jakości i sposobu obsługi Klientów
  9. aktualizacja procesu zawierania umów za pośrednictwem  Sklepu Internetowego.
 2. Informacja o ogłoszeniu zmiany Regulaminu zostanie Klientom ogłoszona na stronie https://karmybrit.pl/klub-hodowcy.
 3. Organizator oświadcza, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie https://karmybrit.pl/klub-hodowcy i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
 4. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu może on w każdym momencie wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie Konta lub przesłanie takiej           informacji na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964    roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 

Slava Yurthev Copyright